Hadits dhaif ada 3 tingkatan, yaitu:

1. Hadits dhaif yang ringan kedhaifannya
2. Hadits dhaif yang berat kedhaifannya
3. Hadits palsu

Hadits palsu adalah hadits yang di dalam sanadnya terdapat seorang pendusta, bersama dengan diingkarinya matan, atau yang di dalamnya terdapat tanda-tanda kepalsuan hadits.

Hadits yang sangat dhaif adalah hadits yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang sangat buruk hifzh-nya, atau yang tertuduh berdusta, dan yang matruk, atau dhaif karena menyelisihi riwayat orang-orang yang maqbul, dan ia adalah hadits munkar, atau riwayat orang yang maqbul yang menyelisihi riwayat orang-orang yang lebih rajih darinya, dan ia adalah hadits syadz.

Hadits yang ringan kedhaifannya adalah setiap hadits dhaif yang tidak masuk kategori hadits palsu dan hadits yang sangat dhaif.

Rujukan: Taqwiyah al-Hadits Bayna al-Fuqaha wa al-Muhadditsin karya Dr. Muhammad ibn ‘Umar ibn Salim Bazamul.

Abu Furqan al-Banjary

Iklan